Szkoły partnerskie

Szkoła Podstawowa nr 33 im. Kornela Makuszyńskiego

Nasza szkoła znajduje się na południu Polski w pięknie usytuowanej u podnóża gór miejscowości Bielsko-Biała. W szkole mamy dwadzieścia osiem oddziałów. Od wielu lat zajmujemy się działalnością charytatywną. Nie tylko uczymy i stawiamy na rozwój naszych dzieci, ale również chcemy uwrażliwić naszych uczniów na potrzeby innych. W tym roku zaczęliśmy realizować projekt Kredka dla Kenii. W ramach projektu, oprócz zbiórki niezbędnych artykułów papierniczych i sprzętu sportowego, chcemy dać możliwość naszym dzieciom wziąć udział w konkursach plastyczno-językowych. Chcemy, aby nasi uczniowie mogli poznać zainteresowania i potrzeby uczniów ze szkoły Mwabungo oraz wymienić się swoimi zainteresowaniami i doświadczeniami w sposób nie tylko kreatywny ale też tradycyjny pisząc kartki pocztowe, listy czy tworzyć prace plastyczne na temat obu krajów, życia szkół i ich uczniów.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzu, ul. Pałacowa 1

Nasza szkoła znajduje się w południowej Polsce, w Jaworzu u stóp gór – Beskidy. To jest szkoła dla chłopców w wieku 13-18, którzy są z różnych części Polski i są kierowani do naszej szkoły aby uzupełnić zaległości szkolne oraz poprawić swoje zachowanie. W tym momencie jest 31 wychowanków w 4 klasach i 4 grupach wychowawczych. W Jaworzu jest grupa specjalistów, która im w tym pomaga. Ludzie ci wiedzą, że aby pomóc tej młodzieży należy szukać innowacyjnych form. Branie udziału w projektach takich jak „Kredka dla Kenii” jest doskonałą okazją do zaangażowania ich do działań wyzwalających pozytywne emocje oraz motywujących ich do działań zmierzających w dobrym kierunku. Uczniowie interesują się sportem – piłką nożną, muzyką – rap, hip hop oraz grami komputerowymi. Z chęcią przyjęli zaproszenie do nowego przedsięwzięcia i propagują ideę projektu wśród rówieśników i dorosłych. Mamy wiele pomysłów do zrealizowania w tym projekcie np. wymiana informacji na temat codziennych zajęć, upodobań, sposobów spędzania wolnego czasu. Chcemy zaproponować realizację wspólnego komiksu w ramach projektu oraz kalendarza na marzec i kwiecień ze zdjęciami lub rysunkami ciekawych zdarzeń z tych dwóch miesięcy.

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej. Szkoła Podstawowa nr 36 w Bielsku-Białej

Szkoła istnieje od 1990r. Jest to nowoczesną szkoła z bogatą bazą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, starannie przygotowanym i profesjonalnie prowadzonym procesem kształcenia oraz doskonała opieką wychowawczą i psychologiczno-pedagogiczną. Nasza młodzież wyjeżdża za granicę, poznaje swoich rówieśników z innych krajów Europy oraz systemy edukacyjne tam obowiązujące. Jesteśmy szkołą z wieloletnim doświadczeniem w zakresie kształcenia integracyjnego. Taki system kształcenia i wychowania prowadzimy od roku szkolnego 1994/1995. Niska liczebność klas integracyjnych (od 15 do 20 uczniów) znacząco poprawia warunki i efektywność nauczania. Zapewniamy także profesjonalną kadrę – przygotowaną do pracy z uczniami z dysfunkcjami oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Ponadto szkoła posiada nowoczesne wyposażenie rehabilitacyjne oraz jest dostosowana pod względem architektonicznym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Często bierzemy udział w akcjach charytatywnych bo lubimy pomagać.

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Godziszce

Nasza placówka znajduje się w Gminie Buczkowice w południowej Polsce i działa od 1911 roku. Skupia oddziały przedszkolne oraz 13 oddziałów szkolnych. Edukacja, rozwój naszych uczniów jest dla nas priorytetem. Od zawsze w naszej codziennej pracy znajdujemy czas i chęci na niesienie pomocy potrzebującym. Znajdujemy przestrzeń na podnoszenie kompetencji społecznych naszych wychowanków. Z chęcią angażujemy się w różne przedsięwzięcia charytatywne. Akcja „Kredka dla Kenii” jest dla nas kolejnym miłym wyzwaniem, aby zachęcić naszych uczniów do zbiórki artykułów papierniczych, a także napisanie listu do koleżanek i kolegów ze szkoły w Mwabungo. Natomiast najmłodszych zaprosimy do podzielenie się swoim talentem muzycznym lub plastycznym. Wierzymy w sens wzajemnej pomocy!

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego w Głuchołazach

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego w GłuchołazachNasza szkoła położona jest  w południowo-zachodniej Polsce   w malowniczej miejscowości u podnóża gór opawskich. Nasze miasteczko słynie z byłych  kopalni złota i przyjaznych ludzi. Jesteśmy szkołą, w której liczą się wartości. Uczniowie, realizując różne projekty, nie tylko uczą się, ale także rozwijają otwartość, empatię, tolerancję. Poznają siebie i swoje możliwości i wzmacniają swoje poczucie własnej wartości. Na uwagę zasługuje działalność charytatywna szkoły, w którą chętnie angażują się wszyscy uczniowie i ich rodzice. Przeprowadzane są różne akcje charytatywne np. Szlachetna Paczka, zbiór środków czystości  dla potrzebujących,  zbiór środków higienicznych dla głęboko niepełnosprawnych dzieci z naszej szkoły, zbieramy nakrętki dla podopiecznych Dolnośląskiego Hospicjum Dziecięcego, WOŚP a teraz dołączyliśmy do programu Kredka dla Kenii.

 

Szkoła Podstawowa w Pewli Wielkiej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Pewli WielkiejSzkoła Podstawowa nr 1 w Pewli Wielkiej znajduje się na terenie gminy Jeleśnia, powiat żywiecki, województwo śląskie. W szkole jest dobra atmosfera i poczucie bezpieczeństwa. Szkoła wspiera rodziców w pracy wychowawczej. Nauczyciele kładą nacisk na właściwe przygotowanie do egzaminu. Stosują aktywne metody pracy oraz mądrze towarzyszą uczniowi w jego rozwoju. Samorząd uczniowski bierze udział w akcjach charytatywnych, z tego względu uczniowie chętnie wezmą udział w akcji Kredka dla Kenii.

 

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku-Białej.

Nasza szkoła znajduje się w samym sercu Podbeskidzia czyli w malowniczej miejscowości Bielsku-Białej. W szkole nauczane są następujące zawody oraz kwalifikacje: technik ekonomista, technik handlowiec, technik logistyk oraz technik rachunkowości. Od wielu lat nasza szkoła zajmuje czołowe miejsca w rankingach szkół średnich, dzięki czemu opinia oraz renoma jest na bardzo wysokim poziomie. Nasi uczniowie oraz nauczyciele wykazują się bardzo wielkim zaangażowaniem, dlatego dodatkowo bierzemy udział w różnych projektach, akcjach społecznych oraz charytatywnych. Lubimy wyzwania i zawsze z uśmiechem na twarzy i determinacją staramy się im sprostać.